1. POSTNA NEDELJA

image

DAROVI IN ZAHVALA
 
»Na pustno soboto (13. februarja) ste poslušalci Radia Ognjišče znova pokazali, da smo lahko enotni, da znamo stopiti skupaj in zmoremo preseči skrb le zase. Z Misijonskim središčem Slovenije smo pripravili letošnjo Pustno Sobotno iskrico, ki je slišala stisko deklet v Amazoniji, na misijonu, za katerega se že desetletja razdaja misijonarka s. Agata Kociper in zanje zbrali neverjetnih 197.433 €

Na letošnji Svetovni dan miru nas je papež Frančišek pozval naj živimo tako, da bo leto 2021 leto bratske solidarnosti in miru. In prav za solidarnost je šlo pri naši akciji na pustno soboto. Čutim, da smo podoživeli tudi papeževe besede ob izrednem misijonskem mesecu lani, ko nas je vzpodbudil: »Današnji čas želi biti premik, ki bi nas spodbudil, da bi postali dejavni v dobrem. Ne notarji vere in varuhi milosti, ampak misijonarji.« Vsi skupaj smo postali dejavni v dobrem.

Upam, da lepi dogodki, kot je bila Pustna Sobotna iskrica, res lahko vrnejo upanje v dobro. Ne le v Južni Ameriki, ampak tudi v ljubi Sloveniji. Hočemo, zmoremo, upamo si »biti dobri«. Da bi le to znali pokazati tudi v vsakdanjem življenju, na področjih, ki jim dobrega manjka. Še enkrat: hvala vsem, prav vsem!«

Še vedno lahko darujete na:Prejemnik: Misijonsko središče Slovenije, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana; TRR: SI56 0201 4005 1368 933; Koda namena: CHAR; Namen nakazila: PSI 2021 – BRAZILIJA; Referenca: SI00 249205

(Vir: Radio Ognjišče, komentar-Jure Sešek

natisni Briški ter

Priloga: Post 2021


Oznanila:

  • Kvatrna nedelja – prihodnjo nedeljo bo miloščina namenjena za semenišče in bogoslovje. Naj naše darove spremlja tudi molitev za nove duhovne poklice
  • Post nas nagovarja k poglobitvi našega odnosa z Bogom, k odpovedi in sočutju z ljudmi v stiskah. Slovenska karitas je za letošnji post pripravila naslednja povabila: MOJA POTEZA 40 dni brez alkohola; NE POZABIMO pomoč jugovzhodni Evropi; POSTNI KOLEDAR PRESTE za otroke in družine; ZA ŽALITVE prinašajmo odpuščanje.
  • Deset minut za Sveto pismo v postu med vožnjo na delo ali v času malice: Svetopisemska družba Slovenije je pripravila postno akcijo z Božjo besedo pod naslovom »Stojte trdni v veri!«. Po mailu vam bomo vsak dan poslali zvočni posnetek odlomka in kratko razmišljanje s spodbudo. Informacije in prijava: https://www.svetopismo.si/stojte-trdni-v-veri-postna-akcija-prisluhni-besedi/      Za več informacij pa lahko pokličete tudi na gsm: 040 980 981.
  • Postna akcija Resničnost je lepša spodbuja mlade, da odkrijejo svoj notranji svet, tistega under-line. Informacije so dostopne na facebook in instagram profilu akcije. Za e-pošiljanje prepošljite priponko z vabilom: Vse o akciji izveš na https://forms.gle/3jv3SABr5rfx7EM97, kjer se lahko prijaviš za zoom srečanja ali dostop do materialov.
  • Katehumenat: danes ob 17. uri začetek priprave odraslih na prejem zakramentov krsta, obhajila in birme po Zoomu. Povezava: Join Zoom Meeting g   https://us02web.zoom.us/j/85460870768
  • Vabimo vas k ZAVESTNEMU DAROVANJU za domačo cerkev. Vabljeni tudi k NAROČILU SV. MAŠ. Naročite jih bodisi po telefonu ali po elektronski pošti. Iskrena hvala vsem, ki v teh negotovih časih vsak teden darujete za sprotno vzdrževanje župnije. Bog povrni.

Oznanila župnije Biljana

  • V postnem času je cerkev brez okrasja. Lahko so postni simboli brez rož in zelenja (križ, trnjeva krona, kamni, trnje, osat,…). Bog povrni vsem, ki se potrudite, da je cerkev vedno čista in okrašena primerno liturgičnemu času.
  • Križev pot: vsak petek ste lepo vabljeni k pobožnosti križevega pota v svojo domačo cerkev ob uri, ki si jo sami izberete

Oznanila podružnice Medana

  • V postnem času je ob vstopu v cerkev nabiralnik z napisom: KROŽNIK ZA LAČNE. Čeprav nam gredo skozi roke skromne vsote, bodimo hvaležni, da sodelujemo pri tej postni dobrodelnosti. Bog naj blagoslovi in varuje vsakogar, ki  daruje!

Maše

 


Posti se in se napolni

Posti se soditi druge; odkrij Kristusa, ki v njih živi.
Posti se besed, ki ranijo; napolni se besed, ki ozdravljajo.
Posti se nezadovoljstva; napolni se z milostjo.
Posti se hitrosti; napolni se s potrpežljivostjo.
Posti se sovraštva; napolni se z ljubeznijo.
Posti se skrbi; napolni se z zaupanjem v Boga.
Posti se tarnanja: napolni se z občudovanjem življenja.
Posti se pritiskov, ki ne izginejo; napolni se z molitvijo, ki ne neha.
Posti se maščevanja; napolni se z odpuščanjem.
Posti se obupa; napolni se z močno vere.
Posti se vsega kar te oddaljuje o Jezusa; napolni se vsega kar te z njim zbližuje.

Neznani avtor

 

 


Navodila slovenskih škofov za obhajanje svetih maš
v času epidemije COVID-19
(stanje 18. decembra 2020)

Škofje ordinariji so na seji Stalnega sveta SŠK, ki je potekala 18. decembra 2020, pozdravili odlok Vlade RS o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji z dne 16. decembra 2020 in odpravo prepovedi verskih obredov. Obenem so sprejeli nova Navodila slovenskih škofov za obhajanje svetih maš v času epidemije COVID-19. Škofje so sklenili, da bodo pri ponovni uvedbi bogoslužja upoštevali epidemiološko stanje v posameznih statističnih regijah. Na podlagi teh podatkov bo posamezni škof ordinarij za svojo škofijo sprejel odločitev o obhajanju svetih maš z ljudstvom. Odločitev o tem bodo posamezne škofije objavile na svojih spletnih straneh v petek, 18. decembra 2020, do 19.00. Kjer bo dovoljeno obhajanje svetih maš z udeležbo vernikov, bo treba upoštevati naslednja navodila:

1. Vse vernike, duhovnike, redovnice, redovnike ter katoliška laiška gibanja spodbujamo, naj okrepijo molitev za zdravje, bolnike, zdravstvene delavce, rajne in njihove svojce, blagoslov našega naroda ter konec pandemije.
2. Svete maše z udeležbo vernikov so dovoljene pod naslednjimi pogoji:
a) V cerkvi je lahko toliko vernikov (vključno z bogoslužnimi sodelavci), kolikor zadoščajo predpisu 1 oseba (ali ena družina ali člani skupnega gospodinjstva) na 30 m2. Duhovnik(i) so na podlagi odloka v celoti izvzeti iz tega pogoja. V površino cerkve se šteje vsa notranja površina glavne ladje, stranskih ladij in kapel, prezbiterija in pevskega kora (tlorisna površina).
b) Udeležba pri svetih mašah je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature ter katerih člani istega gospodinjstva niso okuženi.
c) Vsi prisotni (udeleženci in duhovnik) morajo ves čas nositi maske, vzdrževati medosebno fizično razdaljo vsaj 1,5 metra in si pri prihodu ter odhodu razkužiti roke. Pri tem mora biti vsaka druga vrsta (klop) prosta oseb
d) Verniki se pred sveto mašo in po njej ne smejo družiti ali zadrževati v okolici cerkve.
e) Duhovnik mora med sveto mašo nositi masko.
f) Med sveto mašo je v skladu z vladnim odlokom prepovedano (zborovsko oz. ljudsko oz. solo) petje, vključno s petjem mašnika. Pri sveti maši lahko sodeluje organist.
g) Duhovnik ima med sveto mašo pokrite posode s hostijami za vernike.
h) Rokovanje ob pozdravu miru se opusti.
i) Vernikom je dovoljeno deliti sveto obhajilo samo na roko. Delivec obhajila pri obhajanju nosi masko. Pred obhajilom in po njem si mora razkužiti roke. Med pristopom k obhajilu naj verniki spoštujejo medosebno razdaljo 1,5 metra.
j) Darove za cerkev verniki oddajo v za to določen nabiralnik (košaro).
k) Pred sveto mašo in po njej ni dovoljena nobena oblika zbiranja ali druženja v cerkvi ali pred cerkvijo (npr. koncerti, t. i. božičnice, pogostitve, molitvene ure, molitve vernikov itd.).
l) Po sveti maši je treba cerkev obvezno temeljito prezračiti.
3. Zunaj cerkva v skladu s splošno prepovedjo združevanja ne sme priti do združevanja ljudi (npr. poslušanje svete maše pred cerkvijo po zvočniku, organiziranje svete maše na dvorišču ali trgu oz. na travniku).
4. Škofje ordinariji dajejo duhovnikom v skladu z odlokom Kongregacije za bogoslužje in disciplino zakramentov z dne 16. decembra 2020 dovoljenje, da 25. decembra mašujejo štirikrat.
5. Božične polnočnice odpadejo, lahko pa se obhaja božična maša na božični večer (gl. Rimski misal str. 33), in to samo v četrtek, 24. decembra 2020, z zaključkom do 20.00.
6. Župnik lahko glede na epidemiološki položaj in zagotovitev ustrezne dostopnosti do duhovne oskrbe vsem vernikom odloči, da se namesto svete maše zagotovi skupni prejem svetega obhajila izven svete maše. Pri tem je treba upoštevati vse zgoraj naštete ukrepe oz. omejitve, ki veljajo za svete maše.
7. Župnik mora pri obisku jaslic poskrbeti za dodatna pisna opozorila glede spoštovanja vsaj 1,5 metra medosebne razdalje med verniki.
8. Vsak, ki vstopi v sakralni prostor (cerkev, kapelo, dvorano, kjer poteka bogoslužje itd.), je sam odgovoren za zaščito pred morebitno okužbo, tako kot to velja za vstopanje v druge javne prostore.
9. Škofje duhovnikom in vernikom priporočajo, naj na svoje telefone namestijo aplikacijo #Ostanizdrav.
10. Bolni in ostareli naj svete maše spremljajo po medijih, prejmejo duhovno obhajilo, posvetijo čas molitvi, branju Božje besede oziroma dobrim delom (prim. ZCP, kan. 1248, § 2). Prenos svetih maš, ki jih darujejo škofje, bo potekal po Televiziji Slovenija, Radiu Ognjišče in Tv Exodus.
11. V cerkvi je dovoljena zasebna molitev vernikov v skladu z omejitvami, ki veljajo za svete maše.
12. Spovedovanje je dovoljeno. V spovednicah mora biti nameščena ustrezna zaščita med spovedancem in spovednikom (npr. PVC-folija) in zagotovljena razdalja 1,5 metra. Spovednico naj se redno prezračuje in čisti. Spovedanec si mora pred vstopom v spovednico razkužiti roke in vanjo vstopiti z masko. Spovedovanje po telefonu in po spletu je izrecno prepovedano, saj ni zagotovljena tajnost. Duhovniki in verniki so to normo dolžni spoštovati. Redna oblika spovedovanja je osebna spoved.
13. Zakramenta svetega krsta in cerkvene poroke se lahko podeljujeta v krogu družin oziroma istih gospodinjstev. Prva sveta obhajila in birme so do nadaljnjega odloženi.
14. Obhajanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena (maske tipa N95/KN95/FFP2/FFP3). Bolniški duhovniki in duhovniki, ki oskrbujejo domove za ostarele ter druge podobne ustanove, morajo upoštevati navodila omenjenih ustanov za preprečevanje okužb in od njih pridobiti ustrezno zaščitno opremo. Duhovnik naj med obiskom bolnika na domu nosi masko in si razkuži roke pred obiskom in po njem. Obiski bolnikov na domu za prve petke so dovoljeni.
15. Cerkveni pogrebi se izvajajo v dogovoru s pogrebno službo in ob upoštevanju vseh navodil NIJZ. Z namenom, da se čakalne vrste za upepelitev skrajšajo, vernike vabimo, da svoje rajne sorodnike pokopljejo na klasičen način s krsto.
16. Kateheza (verouk) in druge oblike pastoralne dejavnosti se izvajajo na daljavo.
17. Župnijske pisarna je lahko odprta za srečanje z eno osebo ali eno družino ali enim gospodinjstvom. Duhovnik in vernik naj nosita masko ter si pred obiskom in po njem razkužita roke.
18. Duhovni seminarji, predavanja (sestanki), ki jih izvajajo škofje, duhovniki, redovnice ali redovniki in laiki iz tujine, niso dovoljeni.
19. Karitativne ustanove in katoliške vzgojno-izobraževalne ustanove delujejo v skladu z navodili, ki jih izdajo njihova vodstva, ob upoštevanju državnih predpisov.

Za morebitne kršitve vladnega odloka in področne zakonodaje odgovarja župnik oz. odgovorna oseba. V primeru inšpekcijskega postopka ali ukrepanja policije naj odgovorna oseba to čim prej sporoči Tajništvu SŠK na e-naslov: ssk@rkc.si.
Sprejeti ukrepi veljajo do preklica. Če bo prišlo do poslabšanja zdravstvenega stanja in zaostrovanja državnih navodil, bo vsak škof ordinarij za svojo škofijo sprejel dodatne omejitve na področju verskega oziroma bogoslužnega življenja župnij. Duhovnike in druge pastoralne delavce lepo prosimo, da navodila objavijo na župnijskih spletnih straneh in socialnih omrežjih.

Dodatne informacije so objavljene na spletni strani SŠK na povezavi:
https://katoliska-cerkev.si.
Ta navodila začnejo veljati v soboto, 19. decembra 2020. S tem navodilom prenehajo veljati Navodila slovenskih škofov v času epidemije COVID-19, ki so bila v veljavi od 13. novembra 2020.


Msgr. Stanislav Zore, ljubljanski nadškof metropolit in predsednik SŠK
Msgr. Alojzij Cvikl, mariborski nadškof metropolit in podpredsednik SŠK
Msgr. dr. Jurij Bizjak, koprski škof
Msgr. dr. Peter Štumpf, murskosoboški škof
Msgr. Andrej Glavan, novomeški škof
Gospod Rok Metličar, škofijski upravitelj Škofije Celje

 


S prošnjo za krst, prvo sveto obhajilo, birmo, poroko, pogreb in z naročilom mašnega namena soglašate z objavo v Briškem teru in na spletu.
Župnija Biljana: tel 304-50-14,040 794 210;alojz.suban@rkc.si; Župnija Šlovrenc: tel 304 52 08, 031 308 723; Podružnica Medana: tel 304 50 40, 040 239 006; Župnija Kojsko: tel 304 15 57; BOLNIŠNICA ŠEMPETER: Nujni obiski - g. Boris Kretič:tel. 069 985 790; Redni obiski (tor. in čet.) - Boris Milavec: tel. 051 489 408