30. NEDELJA MED LETOM - Žegnanjska

image

KULTURA SREČANJA

Koronavirus je zelo udaril po kulturi srečanja. Velika množična srečanja ljudi na koncertih, stadionih, v katedralah, na mitingih so v času epidemije večinoma prepovedana. Priložnostna srečanja v lokalih, v javnem prevozu, v veleblagovnicah so v znamenju varnostne razdalje in mask. Ko pridemo skupaj znanci in sorodniki, ni stiska roke, ni objema, še na skupinskih fotografijah stojimo narazen.
V resnici se zdi, da je koronavirus poslal sam hudič, ki bi hotel na ta način ljudi osamiti, jim odvzeti čustveno toplino, srčno komunikacijo, jih spremeniti v nekaj mehanskega in hladnega; v nekaj, s čimer bi tako desni kapital kot levi kolektivizem razpolagala kot s figurami na šahovnici.
Naš sklep mora zatorej biti trden: ne bomo si pustili vzeti srečanja! Iz kulture srečanja rastemo kot ljudje, kultura srečanja gradi našo civilizacijo, želja po srečanju oz. abrahamovsko iskanje srečanja je osnova za spoznanje Boga. Tudi v času strogih predpisov za preprečevanje okužb se bomo potrudili, da bomo drug drugega čutili blizu. Če si ne smemo dati rok, se toliko prijazneje drug drugemu nasmejmo; če se ne smemo družiti na velikih prireditvah, se toliko prijazneje vedimo drug do drugega med vožnjo na cesti, na pločniku, v vrsti pred blagajno. Ne zapirajmo se v bunker, temveč dajajmo znake, da so nam drugi pomembni in da se jih veselimo.
Ker je kultura srečanja bistvena za izgradnjo medčloveških odnosov in zdrave družbe ter za pravilno izoblikovanje verskega čustva, si nadalje zadajmo, da bomo po koncu epidemije kulturo srečanja ne samo obnovili, temveč jo tudi okrepili. Ne smemo namreč dopustiti, da bi nas sedanje stanje prestrašilo in zaznamovalo do mere, da bi tudi po preizkušnji s koronavirusom ostali kot ohromljeni.
Vsak naj si zato sestavi nekakšen proti(korona)virusni program, ki bo po koncu epidemije iz globine duše odpravljal med epidemijo vcepljeni strah pred drugim in ki naj vključuje preproste vsakdanje stvari.

Povzeto po: Branko Cestnik, Družina št. 40/2020

natisni Briški ter


Oznanila:

 • Praznik Vseh svetih: Letos tega praznika ne bomo obhajali tako, kakor smo vajeni. Duhovniki bomo sami na pokopališču pri križu zmolili molitve za rajne in pokropili grobove. Vabljeni, da v teh dneh na pokopališču ali doma v krogu družine, zmolite skupaj molitev za drage pokojne, duše v vicah in za vse pozabljene rajne. ² V tem času izrednih razmer, ko ni rednih mašnih nabirk, ste povabljeni, da darujete svoj dar za domačo cerkev v kuverti v poštni nabiralnik ali s pologom na župnijski TRR (Župnija Biljana: SI56 0475 0000 0834 542; Župnija Šlovrenc: SI56 0475 0000 3319 973;   Župnija Kojsko: SI56 0510 0801 5825 348). Namen plačila: »DAR ZA CERKEV« in vpišete še ime vaše cerkve! Koda namena: CHAR. Vabljeni tudi k naročilu sv. maš. Naročite jih bodisi po telefonu ali po elektronski pošti. Vsem iskrena hvala in Bog povrni
 • V cerkvi se držimo priporočenih navodil glede na korona-epidemijo: potrebna razdalja, maska (pokrivati mora nos, usta in brado!), razkuževanje.
  Z mobilno aplikacijo #OstaniZdrav lahko vsak izmed nas pripomore k obvladovanju širjenja virusa ter varovanju zdravja v dobro vseh. Večji ko bo delež teh, ki bodo aplikacijo uporabljali, bolj bo ta učinkovita. Virus nima delovnega časa in zanj ni nedotakljivih. Pokažimo drug drugemu, da zmoremo spoštovati ukrepe in paziti drug na drugega. Lažje je nositi masko zdravemu, kot pa bolnemu.
  Bodimo resni in odgovorni. COVID-19 ni izmišljotina! Spoštujmo ukrepe in ostanimo zdravi. Pogum! Jezus nam zagotavlja: »Ne zapuščam Vas sirot.«


Oznanila župnije Biljana

 • Izkoristimo čas za srečanja okrog domače mize. Naj domača hiša ponovno zaživi kot »mala Cerkev« skupne molitve!
 • Svete maše bodo darovane po vašem namenu, brez udeležbe vernikov. Možnost za prejem obhajila zunaj maše: med tednom ob 18.20, na praznik Vseh svetih: Kozana ob 10.30; Šmartno ob 15.30; Vedrijan ob 8.30; Vipolže ob 10.00 in Biljana ob 11.30. Kadarkoli lahko pridete v cerkev za osebno molitev (do 6 oseb) in za sv. spoved ali osebni pogovor v Biljani na prvi petek od 17.00 - 17.45 v zakristiji. Bog nas ne zapušča, kot občestvo ostajamo povezani živi in rajni (odpustek!).
 • Prihodnja praznična nedelja, prva v mesecu novembru, nas ponovno vabi k zavestnemu darovanju za domačo cerkev. Hvala vsem, ki prispevate, za vzdrževanje domače cerkve, nujna popravila in vračila dolgov. Bog povrni!
 • Za vse aktualne informacije spremljajte spletno stran »Briški ter«. Tiskane izvode oznanil dobite v cerkvi v Biljani, Medani in Šmartnem.
 • Oddani mašni nameni: (g. Gašperju Rudolfu, dhp. v Medani): 1- †Andrej Božič, p.n. sosedje; 2- †Andrej Božič, p.n. Pelicon, Vedrijan; 3- †Andrej Božič, p.n. Koršič, Cerovo; 4- †Andrej Božič, p.n. Koršič, Cerovo; 5- †Samuela Vuga, p.n. Debenjak, Brdice pri Kožbani; 6- †duh. Marijan Kožlin, p.n. Šempas. Iskrena hvala in Bog povrni vsem za darovane maše, s katerimi podpirate duhovnike, ki nimajo dovolj mašnih namenov

Oznanila podružnice Medana

 • V dneh in tednih, ki so pred nami, v družinskem krogu in v svojem srcu ponotranjimo s pogovori in molitvijo svojo tuzemsko minljivost in dar svetle dokončnosti v družbi naših rajnih

Maše

 


NAVODILA V ČASU RAZGLASITVE EPIDEMIJE

 15.10.2020  Slovenija  Cerkev na SlovenskemCOVID19SŠK   
Navodila stopijo v veljavo v petek, 16. oktobra 2020
Ob upoštevanju državnih predpisov in seznanitvi pristojnih državnih ustanov ter z namenom preprečitve širjenja epidemije COVID-19 in ohranitve zdravja vernikov slovenski škofje ordinariji sprejemamo naslednja navodila:

I. Navodila za župnije iz statističnih regij, ki so z vladnim odlokom glede zajezitve epidemije Covid-19 označene rdeče
1. Svete maše z ljudstvom so do nadaljnjega odpovedane. Dovoljene so zasebne maše duhovnika brez vernikov.
2. Dovoljena je individualna duhovna oskrba vernikov.

 • Zaradi izrednih razmer lahko verniki, ki se ne morejo udeležiti svete maše, prejmejo sveto obhajilo izven obreda svete maše (prim. rimski obrednik Sveto obhajilo in češčenje evharistične skrivnosti izven maše, Ljubljana 1975).
 • Duhovniki lahko določijo in pravočasno oznanijo posamezne ure (še posebej ob nedeljah), ko lahko vernikom (posameznikom in družinam) podelijo sveto obhajilo in blagoslov, verniki pa lahko darujejo za potrebe Cerkve in prejmejo oznanila.
 • Udeležba pri individualni duhovni oskrbi je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature.
 • Vsak, ki vstopi v cerkev, je sam odgovoren za zaščito pred morebitno okužbo, tako kot to velja za vstopanje v druge javne prostore.
 • Ob vstopu v prostor si mora vsak razkužiti roke, nadeti zaščitno masko in ohranjati dva metra medosebne razdalje (to ne velja za družine in člane istega gospodinjstva).
 • Priporoča se, da imajo vsi duhovniki in verniki na telefonu nameščeno aplikacijo #Ostanizdrav.
 • Če je mogoče, naj verniki zapustijo cerkev pri drugem izhodu oz. vhodu.

3. Cerkve naj bodo odprte za osebno molitev vernikov. Naenkrat je lahko v cerkvi največ deset vernikov, ki upoštevajo določila za preprečevanje epidemije.
4. Spovedovanje v spovednicah je dovoljeno samo, če je nameščena ustrezna zaščita med spovedancem in spovednikom (npr. PVC-folija) in zagotovljena razdalja 1,5 metra ter se spovednico redno prezračuje in čisti.
5. Krsti, poroke, prva sveta obhajila, birme in druge župnijske slovesnosti so preloženi na čas, ko se bo epidemiološko stanje izboljšalo oz. ko bo preklican vladni odlok.
6. Cerkveni pogrebi so dovoljeni z upoštevanjem državnih navodil.
7. Kateheza (verouk) se za vse razrede do nadaljnjega izvaja na daljavo. Kateheti po navodilih Slovenskega katehetskega urada pripravijo snov za pouk osnovnošolske kateheze (verouka) po spletu. Župnik spremlja in tedensko preverja potek kateheze na daljavo.
8. Vsa župnijska srečanja (duhovne vaje, zakonske skupine idr.) se izvajajo na daljavo.

III. Splošna določila, ki veljajo za vse župnije v Sloveniji (v oranžnih in rdečih statističnih regijah) 
1.     Škofje vsem vernikom, ki se ob nedeljah ne morejo udeležiti svetih maš, podeljujejo odvezo od nedeljske dolžnosti (prim. ZCP, kan. 1245).
2.     Verniki, ki se ne bodo udeležili nedeljske svete maše, naj le-to spremljajo po medijih, prejmejo duhovno obhajilo,posvetijo čas molitvi, branju Božje besede ali dobrim delom (prim. ZCP, kan. 1248, § 2). Kjer je mogoče, se lahko udeležijo svete maše med tednom.
3.     Blagoslovljena voda ob vstopu v cerkev ali kapelo mora biti umaknjena. Verniki naj se pri vstopu v cerkev spoštljivo pokrižajo in pokleknejo. Duhovnikom priporočamo, da pokrižanje z blagoslovljeno vodo nadomestijo z obredom nedeljskega blagoslova vode in kropljenjem vernikov od oltarja (prim. Rimski misal, str. 923).
4.     Ko verniki prihajajo v sakralni prostor za bogoslužje ali za zasebno molitev in odhajajo iz njega, naj upoštevajo medosebno razdaljo.
5.     Med sveto mašo ali drugim bogoslužjem zadrževanje v zakristiji ni dovoljeno več kot eni osebi.
6.     Duhovnik, ki je prehlajen, ima vročino oziroma kaže druge simptome bolezni, ne sme maševati z udeležbo vernikov in voditi drugih obredov.
7.     Duhovniki naj ne prenašajo svetih maš po spletu. V veljavi ostanejo obstoječi prenosi svetih maš po televiziji (TV Exodus, TV Slovenija itd.) radiu (Radio Ognjišče, Radio Slovenija itd.) in spletu, ki so namenjeni starejšim in bolnim ter tistim, ki se ne morejo udeležiti svete maše v cerkvi. Župniki pa lahko po elektronskih medijih nagovorijo svoje vernike, z njimi molijo in jih spodbujajo, da bodo čas preizkušnje lažje preživeli. (DODATNA NAVODILA)
8.     Na praznik vseh svetih, 1. novembra, in spomina na verne rajne, 2. novembra, letos na pokopališčih in v cerkvah niso dovoljena bogoslužja ali blagoslovi z udeležbo vernikov. Prav tako ni dovoljena organizirana molitev vernikov. Duhovnik naj sam blagoslovi pokopališče pri pokopališki kapeli oz. pri vhodu in povabi vernike, da v domačem krogu molijo za rajne (npr. rožni venec).
9.     Do nadaljnjega je pri bogoslužju prepovedano sodelovanje cerkvenih pevskih zborov in ostalih glasbenih skupin. Prav tako so prepovedane pevske vaje.
10.  Spovedovanje v spovednicah je dovoljeno samo, če je nameščena ustrezna zaščita med spovedancem in spovednikom (npr. PVC-folija) in zagotovljena razdalja 1,5 metra ter se spovednico redno prezračuje in čisti. Spovedanec si pred vstopom v spovednico razkuži roke in vanjo vstopa z masko. Spovedovanje po telefonu in po spletu je izrecno prepovedano, saj ni zagotovljena tajnost. Duhovniki in verniki so to normo dolžni spoštovati. Redna oblika spovedovanja je osebna spoved.
11.  Obhajanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena. Bolniški duhovniki in duhovniki, ki oskrbujejo domove za ostarele ter druge podobne ustanove, morajo upoštevati navodila omenjenih ustanov za preprečevanje okužb in od njih pridobiti ustrezno zaščitno opremo. Duhovnik med obiskom bolnika na domu nosi masko in si razkuži roke pred obiskom in po njem. Obiski bolnikov za prve petke so dovoljeni.

IV. Vabilo k molitvi (velja za vse statistične regije Slovenije)
1.     Škofje vabijo vse vernike, duhovnike, redovnice, redovnike ter katoliška laiška gibanja, naj okrepijo molitev za zdravje, bolnike, zdravstvene delavce in blagoslov našega naroda ter konec pandemije.

Sprejeti ukrepi veljajo do preklica. Če bo prišlo do poslabšanja zdravstvenega stanja in zaostrovanja državnih navodil, bo vsak škof ordinarij za svojo škofijo sprejel dodatne omejitve na področju verskega oziroma bogoslužnega življenja župnij.
Duhovnike in druge pastoralne delavce lepo prosimo, da navodila objavijo na župnijskih spletnih straneh in socialnih omrežjih ter v krajši obliki na oglasnih deskah. Dodatne informacije so objavljene na spletni strani SŠK na povezavi: https://katoliska-cerkev.si.
Navodila stopijo v veljavo v petek, 16. oktobra 2020. S tem navodilom prenehajo veljati Navodila slovenskih škofov v slovenskih cerkvah v času krepitve epidemije COVID-19, ki so bila v veljavi od 21. julija 2020.

Msgr. Stanislav Zore, ljubljanski nadškof metropolit in predsednik SŠK
Msgr. Alojzij Cvikl, mariborski nadškof metropolit in podpredsednik SŠK
Msgr. dr. Jurij Bizjak, koprski škof
Msgr. dr. Peter Štumpf, murskosoboški škof
Msgr. Andrej Glavan, novomeški škof
Gospod Rok Metličar, škofijski upravitelj Škofije Celje


S prošnjo za krst, prvo sveto obhajilo, birmo, poroko, pogreb in z naročilom mašnega namena soglašate z objavo v Briškem teru in na spletu.
Župnija Biljana: tel 304-50-14,040 794 210;alojz.suban@rkc.si; Župnija Šlovrenc: tel 304 52 08, 031 308 723; Podružnica Medana: tel 304 50 40, 040 239 006; Župnija Kojsko: tel 304 15 57; BOLNIŠNICA ŠEMPETER: Nujni obiski - g. Boris Kretič:tel. 069 985 790; Redni obiski (tor. in čet.) - Boris Milavec: tel. 051 489 408