2. NEDELJA MED LETOM

image

»PRIDITA IN BOSTA VIDELA«

Gospod govori, nagovarja in kliče. Kliče nevsiljivo, včasih po posrednikih. On je tisti, ki prvi kliče; včasih zaslišimo njegov klic kot rezultat dolgega klicanja in iskanja Njega. Klic pa v vsakem primeru zahteva svoboden, celovit, odločen, pogumen, zvest, goreč, predan, vsak dan obnovljen in upanja poln odgovor vsakega izmed nas: »Tukaj sem, ker si me klical.«
Gospod je vesel, če nas vidi, da se podamo na pot za njim in iščemo način, kako bi naš korak življenja zastavljali po sledeh njegovega. Obenem je tudi potrpežljiv do nas, kadar ve, da bomo v naglici sodobnega življenja preslišali njegov glas ali pa se bo ta v sodobnem trušču izgubil. Povabljeni smo, da hojo za Gospodom živimo v zvestem, trdnem in zaupnem odnosu iz občestva ljubezni z Gospodom, svojo družino in župnijo, ki jim pripadamo.
Ko hodimo z Gospodom, ga tako vedno bolj »vidimo«. To videnje ni čutno, tudi ne zgolj razumsko, je videnje iz vere, ki omogoča združenje z Nevidnim, a prisotnim v stvarstvu, v Besedi, v evharistiji, v Cerkvi, v bližnjem, sočloveku. Tako negotovost tega vidnega sveta v naši hoji za Gospodom, dobiva neomajno trdnost in sij nevidnega, tudi v sedanji preizkušnji pandemije koronavirusa

natisni Briški ter


Oznanila:

 • Molitveni teden za edinost: Vsako leto med 18. in 25. januarjem molimo za edinost kristjanov. Naslov letošnjega tedna je: »Ostanite v moji ljubezni: obrodili boste obilo sadu« (Jn 15,1-17). Ostati v Božji ljubezni pomeni spraviti se s sabo, izraža pa tudi poklicanost k molitvi, spravi in edinosti Cerkve ter človeštva. V svoje molitvene namene vključimo tudi prošnjo za edinost med nami doma, v župniji, škofiji in po svetu.
 • Priporočilo slovenskih škofov o pogrebih: Zaradi veliko umrlih se čakanje na dan pogreba lahko zavleče tudi do štirinajst dni. Zato bi lahko opravili najprej pogreb s krsto in jo nato izročili komunali, da odpelje pokojnega na upepeljenje. Tako bi bil pogreb lahko že drugi ali tretji dan po smrti. Ne samo krščansko, ampak tudi bolj humano-človeško in sočutno se je posloviti od telesa ljubljene osebe kot od pepela.
 • Verouk še naprej za vse razrede poteka na daljavo.
 • Svetopisemski maraton se bo odvijal od 23. – 29. januarja 2021. Letos se bodo na 7- dnevno neprekinjeno branje prvič lahko prijavile skupine iz vse Slovenije, saj bo branje potekalo preko programa Zoom. Več o branju in prijavi: https://www.svetopisemskimaraton.si/branje/
 • Mesec januar, mesec verskega tiska: Vabimo vas, da obnovite naročnine za verske časopise in revije: Družina, Ognjišče, Misijonska obzorja, Prijatelj, Mohorjeve knjige,… Vero poglabljamo in utrjujemo tudi z branjem časopisov in revij, ki pišejo o Bogu, Cerkvi in vrednotah vere. V dobi elektronskih medijev smo vabljeni, da pobrskamo tudi po katoliških spletnih straneh.  
 • Vabimo vas k ZAVESTNEMU DAROVANJU za domačo cerkev. Vabljeni tudi k NAROČILU SV. MAŠ. Naročite jih bodisi po telefonu ali po elektronski pošti. Iskrena hvala vsem, ki v teh negotovih časih vsak teden darujete za sprotno vzdrževanje župnije. Bog povrni

Oznanila župnije Biljana

 • Adventna akcija »Otroci za otroke«: Vsem otrokom, ki ste sodelovali se iskreno zahvaljujem za vaš dar za otroke v misijonih. Kdor želi lahko še vedno sam nakaže dar na Misijonsko središče Slovenije, Kristanova 1, 1000 Ljubljana, TRR SI56 0201 4005 1368 933, namen: adventna akcija 2020, sklic: SI00 249400. V adventni akciji so otroci zbrali: Biljana 10 €, Medana 80 € in Šmartno 79 €.
 • Trikraljevska akcija: Vsem, ki ste letos osebno po položnici, ki ste jo prejeli, nakazali svoj dar za misijone, iskrena hvala in Bog povrni. Pandemija nas uči solidarnosti z najbolj ubogimi. Kdor želi lahko še vedno sam nakaže dar na Misijonsko središče Slovenije, Kristanova 1, 1000 Ljubljana, TRR SI56 0201 4005 1368 933, namen: trikraljevska akcija 2020/21, sklic: SI00 249300
 • Blagoslov družine – doma: obiske in blagoslove bom opravil, ko bo to omogočeno.
 • Plačilo najemnin za leto 2020: Vse najemnike, ki imajo v najemu cerkveno zemljo prosim, da čimprej poravnajo najemnino na TRR župnije Biljana(SI56 0475 0000 0834 542). Na položnico v sklicu NAMEN obvezno vpišite ime župnije oziroma podružnice katere zemljo imate v najemu

Oznanila župnije Šlovrenc

 • Župnijska statistika za leto 2020: krstov je bilo 4 (1 drugod); porok 4 (1 od drugod); pogrebov 16; prvoobhajancev 6; birmancev 22

Maše

 


Postal si človek

Gospod Jezus,
gledamo te kot otroka in verujemo,
da si Božji Sin, ki si po delovanju
Svetega Duha postal človek
pod srcem Device Marije.
Kakor v Betlehemu te skupaj z Marijo,
Jožefom, angeli in pastirji častimo
in te priznavamo za edinega Odrešenika.
Postal si ubog, da bi nas obogatil
s svojim uboštvom: daj nam,
da ne bomo nikoli pozabili ubogih
in tistih, ki trpijo. Varuj naše družine,
blagoslovi otroke po vsem svetu in daj,
da bo med nami vedno vladala ljubezen,
ki si nam jo prinesel in osrečuje življenje.

Benedikt XVI

 


Navodila slovenskih škofov za obhajanje svetih maš
v času epidemije COVID-19
(stanje 18. decembra 2020)

Škofje ordinariji so na seji Stalnega sveta SŠK, ki je potekala 18. decembra 2020, pozdravili odlok Vlade RS o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji z dne 16. decembra 2020 in odpravo prepovedi verskih obredov. Obenem so sprejeli nova Navodila slovenskih škofov za obhajanje svetih maš v času epidemije COVID-19. Škofje so sklenili, da bodo pri ponovni uvedbi bogoslužja upoštevali epidemiološko stanje v posameznih statističnih regijah. Na podlagi teh podatkov bo posamezni škof ordinarij za svojo škofijo sprejel odločitev o obhajanju svetih maš z ljudstvom. Odločitev o tem bodo posamezne škofije objavile na svojih spletnih straneh v petek, 18. decembra 2020, do 19.00. Kjer bo dovoljeno obhajanje svetih maš z udeležbo vernikov, bo treba upoštevati naslednja navodila:

1. Vse vernike, duhovnike, redovnice, redovnike ter katoliška laiška gibanja spodbujamo, naj okrepijo molitev za zdravje, bolnike, zdravstvene delavce, rajne in njihove svojce, blagoslov našega naroda ter konec pandemije.
2. Svete maše z udeležbo vernikov so dovoljene pod naslednjimi pogoji:
a) V cerkvi je lahko toliko vernikov (vključno z bogoslužnimi sodelavci), kolikor zadoščajo predpisu 1 oseba (ali ena družina ali člani skupnega gospodinjstva) na 30 m2. Duhovnik(i) so na podlagi odloka v celoti izvzeti iz tega pogoja. V površino cerkve se šteje vsa notranja površina glavne ladje, stranskih ladij in kapel, prezbiterija in pevskega kora (tlorisna površina).
b) Udeležba pri svetih mašah je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature ter katerih člani istega gospodinjstva niso okuženi.
c) Vsi prisotni (udeleženci in duhovnik) morajo ves čas nositi maske, vzdrževati medosebno fizično razdaljo vsaj 1,5 metra in si pri prihodu ter odhodu razkužiti roke. Pri tem mora biti vsaka druga vrsta (klop) prosta oseb
d) Verniki se pred sveto mašo in po njej ne smejo družiti ali zadrževati v okolici cerkve.
e) Duhovnik mora med sveto mašo nositi masko.
f) Med sveto mašo je v skladu z vladnim odlokom prepovedano (zborovsko oz. ljudsko oz. solo) petje, vključno s petjem mašnika. Pri sveti maši lahko sodeluje organist.
g) Duhovnik ima med sveto mašo pokrite posode s hostijami za vernike.
h) Rokovanje ob pozdravu miru se opusti.
i) Vernikom je dovoljeno deliti sveto obhajilo samo na roko. Delivec obhajila pri obhajanju nosi masko. Pred obhajilom in po njem si mora razkužiti roke. Med pristopom k obhajilu naj verniki spoštujejo medosebno razdaljo 1,5 metra.
j) Darove za cerkev verniki oddajo v za to določen nabiralnik (košaro).
k) Pred sveto mašo in po njej ni dovoljena nobena oblika zbiranja ali druženja v cerkvi ali pred cerkvijo (npr. koncerti, t. i. božičnice, pogostitve, molitvene ure, molitve vernikov itd.).
l) Po sveti maši je treba cerkev obvezno temeljito prezračiti.
3. Zunaj cerkva v skladu s splošno prepovedjo združevanja ne sme priti do združevanja ljudi (npr. poslušanje svete maše pred cerkvijo po zvočniku, organiziranje svete maše na dvorišču ali trgu oz. na travniku).
4. Škofje ordinariji dajejo duhovnikom v skladu z odlokom Kongregacije za bogoslužje in disciplino zakramentov z dne 16. decembra 2020 dovoljenje, da 25. decembra mašujejo štirikrat.
5. Božične polnočnice odpadejo, lahko pa se obhaja božična maša na božični večer (gl. Rimski misal str. 33), in to samo v četrtek, 24. decembra 2020, z zaključkom do 20.00.
6. Župnik lahko glede na epidemiološki položaj in zagotovitev ustrezne dostopnosti do duhovne oskrbe vsem vernikom odloči, da se namesto svete maše zagotovi skupni prejem svetega obhajila izven svete maše. Pri tem je treba upoštevati vse zgoraj naštete ukrepe oz. omejitve, ki veljajo za svete maše.
7. Župnik mora pri obisku jaslic poskrbeti za dodatna pisna opozorila glede spoštovanja vsaj 1,5 metra medosebne razdalje med verniki.
8. Vsak, ki vstopi v sakralni prostor (cerkev, kapelo, dvorano, kjer poteka bogoslužje itd.), je sam odgovoren za zaščito pred morebitno okužbo, tako kot to velja za vstopanje v druge javne prostore.
9. Škofje duhovnikom in vernikom priporočajo, naj na svoje telefone namestijo aplikacijo #Ostanizdrav.
10. Bolni in ostareli naj svete maše spremljajo po medijih, prejmejo duhovno obhajilo, posvetijo čas molitvi, branju Božje besede oziroma dobrim delom (prim. ZCP, kan. 1248, § 2). Prenos svetih maš, ki jih darujejo škofje, bo potekal po Televiziji Slovenija, Radiu Ognjišče in Tv Exodus.
11. V cerkvi je dovoljena zasebna molitev vernikov v skladu z omejitvami, ki veljajo za svete maše.
12. Spovedovanje je dovoljeno. V spovednicah mora biti nameščena ustrezna zaščita med spovedancem in spovednikom (npr. PVC-folija) in zagotovljena razdalja 1,5 metra. Spovednico naj se redno prezračuje in čisti. Spovedanec si mora pred vstopom v spovednico razkužiti roke in vanjo vstopiti z masko. Spovedovanje po telefonu in po spletu je izrecno prepovedano, saj ni zagotovljena tajnost. Duhovniki in verniki so to normo dolžni spoštovati. Redna oblika spovedovanja je osebna spoved.
13. Zakramenta svetega krsta in cerkvene poroke se lahko podeljujeta v krogu družin oziroma istih gospodinjstev. Prva sveta obhajila in birme so do nadaljnjega odloženi.
14. Obhajanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena (maske tipa N95/KN95/FFP2/FFP3). Bolniški duhovniki in duhovniki, ki oskrbujejo domove za ostarele ter druge podobne ustanove, morajo upoštevati navodila omenjenih ustanov za preprečevanje okužb in od njih pridobiti ustrezno zaščitno opremo. Duhovnik naj med obiskom bolnika na domu nosi masko in si razkuži roke pred obiskom in po njem. Obiski bolnikov na domu za prve petke so dovoljeni.
15. Cerkveni pogrebi se izvajajo v dogovoru s pogrebno službo in ob upoštevanju vseh navodil NIJZ. Z namenom, da se čakalne vrste za upepelitev skrajšajo, vernike vabimo, da svoje rajne sorodnike pokopljejo na klasičen način s krsto.
16. Kateheza (verouk) in druge oblike pastoralne dejavnosti se izvajajo na daljavo.
17. Župnijske pisarna je lahko odprta za srečanje z eno osebo ali eno družino ali enim gospodinjstvom. Duhovnik in vernik naj nosita masko ter si pred obiskom in po njem razkužita roke.
18. Duhovni seminarji, predavanja (sestanki), ki jih izvajajo škofje, duhovniki, redovnice ali redovniki in laiki iz tujine, niso dovoljeni.
19. Karitativne ustanove in katoliške vzgojno-izobraževalne ustanove delujejo v skladu z navodili, ki jih izdajo njihova vodstva, ob upoštevanju državnih predpisov.

Za morebitne kršitve vladnega odloka in področne zakonodaje odgovarja župnik oz. odgovorna oseba. V primeru inšpekcijskega postopka ali ukrepanja policije naj odgovorna oseba to čim prej sporoči Tajništvu SŠK na e-naslov: ssk@rkc.si.
Sprejeti ukrepi veljajo do preklica. Če bo prišlo do poslabšanja zdravstvenega stanja in zaostrovanja državnih navodil, bo vsak škof ordinarij za svojo škofijo sprejel dodatne omejitve na področju verskega oziroma bogoslužnega življenja župnij. Duhovnike in druge pastoralne delavce lepo prosimo, da navodila objavijo na župnijskih spletnih straneh in socialnih omrežjih.

Dodatne informacije so objavljene na spletni strani SŠK na povezavi:
https://katoliska-cerkev.si.
Ta navodila začnejo veljati v soboto, 19. decembra 2020. S tem navodilom prenehajo veljati Navodila slovenskih škofov v času epidemije COVID-19, ki so bila v veljavi od 13. novembra 2020.


Msgr. Stanislav Zore, ljubljanski nadškof metropolit in predsednik SŠK
Msgr. Alojzij Cvikl, mariborski nadškof metropolit in podpredsednik SŠK
Msgr. dr. Jurij Bizjak, koprski škof
Msgr. dr. Peter Štumpf, murskosoboški škof
Msgr. Andrej Glavan, novomeški škof
Gospod Rok Metličar, škofijski upravitelj Škofije Celje

 


S prošnjo za krst, prvo sveto obhajilo, birmo, poroko, pogreb in z naročilom mašnega namena soglašate z objavo v Briškem teru in na spletu.
Župnija Biljana: tel 304-50-14,040 794 210;alojz.suban@rkc.si; Župnija Šlovrenc: tel 304 52 08, 031 308 723; Podružnica Medana: tel 304 50 40, 040 239 006; Župnija Kojsko: tel 304 15 57; BOLNIŠNICA ŠEMPETER: Nujni obiski - g. Boris Kretič:tel. 069 985 790; Redni obiski (tor. in čet.) - Boris Milavec: tel. 051 489 408