PRENOS VERE I.

Začetek novega veroučnega leta prinaša nove izzive, spodbuja iskanje novih vsebin, katehete in druge pastoralne delavce pa vabi, da najprej sami odrinejo na globoko in kot kateheti postajajo tudi pričevalci.

Večina današnjih staršev je žal odpovedala pri prenosu krščanske vere na svoje otroke, ker tudi sami nimajo osebne izkušnje vere. Po mnenju papeža Frančiška je družina ključnega pomena, zato je delo na področju družinske pastorale toliko pomembnejše. Janez Pavel II. je zatrjeval, da je to poglavitna oblika kateheze, ker se obrača na tiste, ki imajo največjo odgovornost.

Velike spremembe našega časa je papež Frančišek opredelil kot »ugodno provokacijo«, da bi sprejeli »znamenja časov, ki jih Gospod ponuja Cerkvi, da bi prinašala Jezusa Kristusa ljudem našega časa«. Za papeža Frančiška je bistveno vprašanje: »Kako vzgajamo v veri?« Odgovor zahteva pogum, ustvarjalnost in odločitev, da stopimo včasih tudi na še neraziskane poti.

Kateheza kot del procesa evangelizacije mora vernike že kot otroke vzgajati za »srečanje s Kristusom, ki je živ in dejaven v svoji Cerkvi«. Srečanje z njim pa zbuja željo, da bi ga bolje poznali, mu sledili, postali njegovi učenci ter s tem tudi bolj občestvo vernih, v katerem drug drugemu pomagamo in se spodbujamo. 

(Povzeto po: J. Po., Družina št. 37/2017)

 

 

 

 

 

 

24. NEDELJA MED LETOM