VELIKA NOČ

 

image

“Vstal sem in sem še naprej z vami!”

Velikonočna poslanica slovenskih škofov

Kristus je vstal, da nam podari življenje in gre z nami v življenje.
Če smo na veliki petek zrli Kristusa, pribitega na križ kot poraženca, na velikonočno jutro On sam prihaja k nam kot zmagovalec. Njegova zmaga prinaša veselje in upanje. Zmaga, ki pomeni začetek novega življenja in osmišlja našo življenjsko pot.
Za kristjane velika noč ni le spomin na zgodovinski dogodek izpred več kot dva tisoč let, ampak je dogodek, ki se uresničuje danes. Vstali Gospod nam zagotavlja: "Vstal sem in sem še naprej z vami!”
Praznik velike noči je praznik naše vere v Kristusa, ki je med nami kot živi Bog. Krščanski Bog ni oddaljeno božanstvo, temveč je naš prijatelj, spremljevalec, sopotnik in brat. Z nami je v vseh življenjskih situacijah, predvsem v uri trpljenja in smrti. Naša življenjska zgodba se prepleta s Kristusovim vstajenjem. Njegovo vstajenje je zagotovilo našega vstajenja in večnega življenja.
V postnem času smo molili križev pot. Ta se ne konča pri XIV. postaji, ko Jezusa položijo v grob, ampak s tako imenovano XV. postajo, z Jezusovim vstajenjem na velikonočno jutro. Žene in učenci so po srečanju z vstalim Gospodom postali velikonočne priče. Vsak izmed nas je Gospodov učenec. Jezus ponavlja svoje besede meni in tebi: “Vstal sem in sem še naprej z vami!”
Praznovati veliko noč pomeni vključiti se v bogat tok pričevalcev in današnjemu človeku prinesti veselje velikonočnega jutra. To veselje se rodi, ko začutim, da Vstali, tako kot je prišel naproti ženam in svojim učencem, prihaja naproti tudi meni.
Dragi verujoči in ljudje dobre volje, dragi bolniki, ostareli in trpeči, dragi zamejci in zdomci, voščimo vam blagoslovljene in doživete velikonočne praznike!

 

natisni Briški ter


Oznanila:

 • Velikonočni ponedeljek – Emavs je dan, ko delimo veselje ob vstajenju s prijatelji in sorodniki.
 • Velikonočna osmina: Praznik Velike noči praznujemo osem dni – do bele nedelje – nedelje Božjega usmiljenja. Naj se to pozna v našem življenju.  
 • Romanje v Porčinju bo prihodnjo soboto, 27. aprila. Odhod z avtobusom bo ob 8h iz Šmartnega s postankom v Štalonu.
 • Praznovanje sv. Marka na Prevalu v četrtek, 25. aprila ob 10. uri. Po maši sledi blagoslov Prevala in Brd. Lepo vabljeni tudi iz naših briških župnij.
 • VELIKONOČNO VOŠČILO:
  Vsem župljanom, posebno bolnim, osamljenim in trpečim želimo doživeto ter radostno obhajanje velikonočnih praznikov. Kristus sestopa v podzemlje naše teme in nas grabi za zapestje, da bi vstali na veliko noč v svetlobi jutra tudi mi! Veselimo se, saj je sedaj naša življenjska pot ožarjena z Vstalim.                                  
   
  Briški duhovniki

Oznanila župnije Biljana

 • Verouk: V tem tednu je reden verouk samo za 1. in 2. razred KDP in 3. razred.
 • Srečanje za starše prvoobhajancev bo v torek ob 17.30
 • Iskrena zahvala vsem, ki ste darovali svoj čas in sposobnosti ter prispevali k lepim obredom velikega tedna: vsem molivcem pred Božjim grobom, mežnarjem, bralcem, pevcem, organistom, strežnikom, pritrkovalcem, čistilcem in krasilcem cerkve ter okolice, pa tudi vsem, ki ste se radi udeležili obredov svetega tridnevja po naših cerkvah ter pri njih zbrano in zavzeto sodelovali. Hvala tudi za darove za Karitas in za vzdrževanje Cerkve v Sveti deželi. Bog povrni!
 • Otroški pevski zbor v Biljani ima pevske vaje vsako nedeljo eno uro pred sv. mašo ob 9.30. Pri nedeljski maši bodo peli prihodnjo nedeljo, ob praznovanju prvega svetega obhajila. Lepo vabljeni vsi otroci, od 1. razreda dalje. Radi se pridružimo

Oznanila župnije Šlovrenc

 • V nedeljo bomo v Gradnem praznovali zavetnika cerkve sv. Jurija.
 • Verouk bo ta teden samo v torek ob 17h za prvoobhajance.
 • Šlovrenc v petek ob 20h povabljeni na sestanek člani župnijskega gospodarskega sveta.

Maše

 


Grob je prazen in odprt,
zmagal greh, premagal smrt!
Naj bo dan vstajenja praznik življenja!