ZA ALI PROTI

Vstopamo v poletje, čas počitnic, ki naj ne bo čas počitka le za telo, ampak tudi za dušo.

Hrana za našo dušo je molitev, branje in premišljevanje Božje besede, obhajanje zakramentov, romanja, sveta tihota, služba bližnjemu.

Vse to je potrebno za pravo človekovo ravnovesje in harmonijo, katerega sad je notranji mir vesti in sposobnost sprejemati v življenju pravilne odločitve.

Vsak dan znova smo namreč pred izbiro: odločamo za to ali ono in vsaka odločitev, majhna ali velika, ima v svojem temelju samo dve poti: za Boga ali proti Bogu.

Blagor človeku, ki razume to osnovno značilnost krščanskega življenja, ki ga ne  zasužnjuje, ampak odrešuje in je zemeljski predokus življenja, miru in sreče v nebeškem kraljestvu.

(prirejeno po: Oznajevalec št. 3/2017)

 

 

 

 

 

11. NEDELJA MED LETOM