1. ADVENTNA NEDELJA

image

KAKO PREŽIVETI ADVENT – I.

Advent pravilno razumemo, če ga vzamemo v njegovi liturgični vlogi. Advent je liturgija Cerkve v klicanju Njega, ki prihaja. Kristjane postavi v »skupnost zvestih, ki kličejo, »Pridi Gospod!« in hkrati so tega prihoda že sami deležni. Advent tako postane čas sprejemanja Božjega v naše življenje, prepuščanje iniciative njemu samemu.

              Letošnji advent bo povsem drugačen: brez prazničnega nakupovanja, brez vonja po cimetu in kuhanem vinu, brez polnih tržnic, ulic in trgov. A priznajmo si, probleme z decembrom smo imeli že nekaj časa. Vlagali smo čas in sredstva v rojstnodnevno zabavo, založili pa vabilo za slavljenca.

Izvotljen december je simptom naše družbe, Kristus nima več mesta v njem. Problem, ne samo za neverne, ampak še večji za krščene. Družine ne znajo več praznovati drugače, kot vidijo praznovati ta svet. Odpovedalo je posredovanje krščanskega praznovanja in s tem adventnega pričakovanja.

Priprava na praznovanje se začne s tem, da vstopimo v tišino, v svojo notranjost. To je neizogibno za resnično doživetje božiča. Le tako bo Bog napolnil našo praznino, kot je napolnil votlino v Betlehemu.

(Povzeto po: Primož Erjavec, Družina I duhovnost I št. 48/20)

ADVENT 2020

natisni Briški ter


Oznanila:

 • Briški duhovniki za vas vsak dan molimo in vas izročamo Gospodu pri svetih mašah. Vsem želimo blagoslovljen letošnji adventni čas.
 • Svete maše na radiu in televiziji: Vse vabimo, da po družinah spremljate sv. maše po Radiu Ognjišče, TV Slovenija, Exodusu in družbenih omrežjih. Posebej ob nedeljah ob 10.00 iz mariborske stolnice.
 • Adventna spodbuda: Kot družina (starši in otroci), si vzemimo čas za večerno skupno molitev okrog adventnega venca in pripravimo vsaj skromno obliko slavja, da se umirimo in srečamo z Gospodom: tišina, molitev, glasba, prošnja, zahvala, pogovor. V ta namen danes vzemite prilogo »Advent pri nas doma«, ki vam bo v pomoč za blagoslov družinskega adventnega venca in za skupno družinsko bogoslužje. Prilogo »Advent pri nas doma« najdete tudi na spletni strani »Briški ter«.
 • #deliJezusa: mladi še posebej vabljeni k advetni akciji preROJEN  na spletni strani: portal.pridi.com/akcije-delijezusa, Facebooku, Instagramu, Twitterju, Exodusu TV in YouTube-u. #deliJezusa tudi ti!
 • Adventni koledar 2020: Tudi letos otroci prejmejo adventni koledar, ki bo pomagal vaši družini k poglobljeni pripravi na Božič. V njem je tudi škatlica za darove za lačne otroke v misijonskih deželah. Vsak dar, pa če se nam zdi še tako majhen, šteje. Darove-škatlico naj otroci prinesejo v cerkev po novem letu in jo položijo k jaslicam. Adventni koledar vzemite v cerkvi v Biljani, Medani, Šlovrencu in Šmartnem na mizici za tisk.
 • Ali bo sv. Miklavž letos prišel med nas? Seveda bo in to tako, kot je vedno prišel na dom v družino, kamor tudi spada. Otroci, napišite mu svoje pismo in se mu v molitvi priporočajte. Naj vam prinese kakšno sladko ali drugo darilce, vsem nam pa obilo zdravja, miru in razumevanja.
 • Verouk na domu: starše veroučencev vabimo in spodbujamo, da doma z otroki  predelate gradivo, ki ga prejemate po e-pošti. Starši ste prvi odgovorni vzgojitelji svojih otrok v krščanski veri
 • V tem času izrednih razmer, ko ni rednih mašnih nabirk, ste povabljeni, da darujete svoj dar za domačo cerkev v kuverti v poštni nabiralnik ali s pologom na župnijski TRR (Župnija Biljana: SI56 0475 0000 0834 542; Župnija Šlovrenc: SI56 0475 0000 3319 973;   Župnija Kojsko: SI56 0510 0801 5825 348). Namen plačila: »DAR ZA CERKEV« in napišete še ime vaše cerkve! Koda namena: CHAR. Vabljeni tudi k naročilu sv. maš. Naročite jih bodisi po telefonu ali po elektronski pošti. Vsem iskrena hvala in Bog povrni.  
 • V cerkvi se držimo priporočenih navodil glede na korona-epidemijo: potrebna razdalja, maska (pokrivati mora nos, usta in brado!), razkuževanje. Z mobilno aplikacijo #OstaniZdrav lahko vsak izmed nas pripomore k obvladovanju širjenja virusa ter varovanju zdravja v dobro vseh. Upoštevajmo sprejete ukrepe, pomagajmo si in ostanimo zdravi

Oznanila župnije Biljana

 • Izkoristimo čas za srečanja okrog domače mize. Naj domača hiša ponovno zaživi kot »mala Cerkev« skupne molitve in pogovora!
 • Vsak dan lahko po sv. maši prejmete sveto obhajilo:med tednom ob 18.20; v nedeljo ob 10.30. Drugače pa lahko kadarkoli pridete v cerkev za osebno molitev (samo 1 oseba).
 • Obhajilo bolnih in ostarelih na domu bo v petek, 4. decembra dopoldan. Če bi še kdo želel, da ga obiščem in prinesem sv. obhajilo, naj mi sporoči.
 • Prvi petek v decembru nas vabi k celodnevnemu češčenju Najsvetejšega (vpišite se na seznam, ki je v cerkvi) in k svetim zakramentom pred prihajajočimi božičnimi prazniki.
 • Prihodnja 2. adventna nedelja, prva v mesecu decembru, nas ponovno vabi k zavestnemu darovanju za domačo cerkev. Hvala vsem, ki prispevate, za vzdrževanje domače cerkve, nujna popravila in vračila dolgov. Bog povrni!
 • Čiščenje in krašenje cerkve: čeprav ni skupnega obhajanja sv. maše, je potrebno redno vsak teden očistiti, razkužiti in okrasiti (v adventu samo zelenje brez rož!) vse cerkve po objavljenem sporedu

Oznanila župnije Šlovrenc

 • Na prvi petek dopoldne bom na domu obhajal bolne in ostarele. Če bi še kdo želel doma prejeti zakramente, naj mi sporoči.
 • Adventni koledar dobite otroci v cerkvi v Šlovrencu

Maše

 


Navodila slovenskih škofov za preprečevanje epidemije COVID-19
Stanje: 13. november 2020

Slovenski škofje pozivamo duhovnike, redovnice in redovnike, pastoralne delavce ter vse katoličane, da spoštujejo ukrepe Vlade RS in NIJZ za preprečevanje širjenja epidemije COVID-19. Vlada je 12. novembra 2020 na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih sprejela Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št 163/20), po katerem je začasno prepovedano združevanje ljudi. Škofje v izogib morebitnim inšpekcijskim in policijskim nadzorom ter finančnim kaznim vse duhovnike pozivamo, da od petka, 13. novembra 2020, do preklica upoštevajo spodaj navedene ukrepe.

 1. Škofje vabimo vse vernike, duhovnike, redovnice, redovnike ter katoliška laiška gibanja, naj okrepijo molitev za zdravje, bolnike, zdravstvene delavce in blagoslov našega naroda ter konec pandemije.
 2. Svete maše z ljudstvom so do nadaljnjega odpovedane. Dovoljene so zasebne maše duhovnika brez vernikov (izjema so člani skupnega gospodinjstva, ki bivajo npr. v župnišču oziroma samostanu).
 3. Škofje vsem vernikom, ki se ob nedeljah ne morejo udeležiti svetih maš, podeljujemo spregled od nedeljske dolžnosti (prim. ZCP, kan. 1245).
 4. Verniki naj nedeljske svete maše spremljajo po medijih, prejmejo duhovno obhajilo, posvetijo čas molitvi, branju Božje besede oziroma dobrim delom (prim. ZCP, kan. 1248, § 2). Duhovnikom se priporoča, da prenašajo nedeljske svete maše po spletu pred sveto mašo ob 10.00 oziroma po njej. V tem terminu naj se vernike povabi k spremljanju svete maše na TV Slovenija oziroma Radiu Ognjišče.
 5. Po predhodnem dogovoru z duhovnikom je sveto obhajilo (prejem svetega obhajila izven maše) dovoljeno deliti zgolj in samo posamično – enemu verniku oziroma eni družini ali članom istega gospodinjstva. V tem primeru se vernik z duhovnikom po telefonu ali e-pošti predhodno dogovori za določeno uro, ko bo prejel blagoslov in obhajilo v cerkvi, kapeli ali na drugem primernem kraju. Udeležba pri individualnem obhajilu je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature. Priporoča se, da imajo vsi duhovniki in verniki na telefonu nameščeno aplikacijo #Ostanizdrav.
 6. V cerkvi je do nadaljnjega dovoljena zgolj zasebna molitev enega vernika ali ene družine ali članov istega gospodinjstva.
 7. Spovedovanje je dovoljeno samo po predhodnem dogovoru. V spovednicah mora biti nameščena ustrezna zaščita med spovedancem in spovednikom (npr. PVC-folija) in zagotovljena razdalja 1,5 metra. Spovednico naj se redno prezračuje in čisti. Spovedanec si mora pred vstopom v spovednico razkužiti roke in vanjo vstopiti z masko. Spovedovanje po telefonu in po spletu je izrecno prepovedano, saj ni zagotovljena tajnost. Duhovniki in verniki so to normo dolžni spoštovati. Redna oblika spovedovanja je osebna spoved.
 8. Sveti krsti, prva sveta obhajila, birme in cerkvene poroke so do nadaljnjega odloženi. Sveti krst se lahko izjemoma podeljuje individualno v krogu članov iste družine oziroma istega gospodinjstva.
 9. Obhajanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena (maske tipa N95/KN95/FFP2/FFP3). Bolniški duhovniki in duhovniki, ki oskrbujejo domove za ostarele ter druge podobne ustanove, morajo upoštevati navodila omenjenih ustanov za preprečevanje okužb in od njih pridobiti ustrezno zaščitno opremo. Duhovnik naj med obiskom bolnika na domu nosi masko in si razkuži roke pred obiskom in po njem. Obiski bolnikov na domu za prve petke so dovoljeni.
 10. Cerkveni pogrebi se izvajajo v dogovoru s pogrebno službo in ob upoštevanju vseh navodil NIJZ. Na pogrebu je lahko navzoča družina oziroma člani skupnega gospodinjstva.
 11. Kateheza (verouk) in druge oblike pastoralne dejavnosti se izvajajo na daljavo.
 12. Župnijske pisarna je lahko odprta za srečanje z eno osebo ali eno družino ali enim gospodinjstvom. Duhovnik in vernik naj nosita masko in si pred obiskom in po njem razkužita roke. 
 13. Do nadaljnjega so preklicana vsa dovoljenja za izvedbo duhovnih seminarjev in predavanj, ki jih izvajajo škofje, duhovniki, redovnice ali redovniki in laiki iz Slovenije ali tujine.
 14. Karitativne ustanove delujejo v skladu z navodili, ki jih izdajo njihova vodstva, ob upoštevanju državnih predpisov.

 

Za morebitne kršitve vladnega odloka in področne zakonodaje odgovarja župnik oziroma odgovorna oseba. V primeru inšpekcijskega postopka ali ukrepanja policije naj odgovorna oseba to čim prej sporoči Tajništvu SŠK na e-naslov: ssk@rkc.si.

Sprejeti ukrepi veljajo do preklica. Če bo prišlo do poslabšanja zdravstvenega stanja in zaostrovanja državnih navodil, bo vsak škof ordinarij za svojo škofijo sprejel dodatne omejitve na področju verskega oziroma bogoslužnega življenja župnij. Duhovnike in druge pastoralne delavce lepo prosimo, da navodila objavijo na župnijskih spletnih straneh in socialnih omrežjih. Dodatne informacije so objavljene na spletni strani SŠK na povezavi: https://katoliska-cerkev.si.

Ta navodila začnejo veljati v petek, 13. novembra 2020. S tem navodilom prenehajo veljati Navodila slovenskih škofov v času epidemije COVID-19, ki so bila v veljavi od 16. oktobra 2020.

Msgr. Stanislav Zore, ljubljanski nadškof metropolit in predsednik SŠK
Msgr. Alojzij Cvikl, mariborski nadškof metropolit in podpredsednik SŠK
Msgr. dr. Jurij Bizjak, koprski škof
Msgr. dr. Peter Štumpf, murskosoboški škof
Msgr. Andrej Glavan, novomeški škof
Gospod Rok Metličar, škofijski upravitelj Škofije Celje

 


S prošnjo za krst, prvo sveto obhajilo, birmo, poroko, pogreb in z naročilom mašnega namena soglašate z objavo v Briškem teru in na spletu.
Župnija Biljana: tel 304-50-14,040 794 210;alojz.suban@rkc.si; Župnija Šlovrenc: tel 304 52 08, 031 308 723; Podružnica Medana: tel 304 50 40, 040 239 006; Župnija Kojsko: tel 304 15 57; BOLNIŠNICA ŠEMPETER: Nujni obiski - g. Boris Kretič:tel. 069 985 790; Redni obiski (tor. in čet.) - Boris Milavec: tel. 051 489 408