7. NEDELJA MED LETOM

 

image

ŽUPNIJSKA SKUPNOST

Kam bosta v tretjem tisočletju glede vloge laikov zavili Cerkev in tradicionalna župnija? Pravo smer je izjemno težko napovedati, kajti (poleg pomoči Svetega Duha in dosedanje tradicije) je zakoličenih le nekaj koordinat, ki jih glede na novozavezne spise dajejo Jezus in njegovi prvi učenci.

Kako je že bilo? Imeli so se radi med seboj. Vsak od njih je skupnosti dal tiste sposobnosti ali – če hočete – karizme, službe, ki jih je sam prejel od Svetega Duha. Vsak glas je bil slišan, spoštovan in upoštevan. Nekako tako, kot bi bil danes enako cenjen glas gospe, ki krasi cerkev, kot glas župnika. Ali enako močno slišan glas animatorja molitvene skupine, ki na seji ŽPS predlaga celonočno bedenje, kot glas študenta, ki se le občasno prikaže v domači cerkvi.

Če bi na župnijah danes živeli kot prvi kristjani, bi se kar naenkrat vsi župljani, vključno s svojim duhovnikom znašli v najožjem duhovnem sorodstvu (in ne bi bili več le fiktivni bratje in sestre iz župnikovih pridig). Seveda bi kljub temu še vedno prihajalo do nesoglasij, različnih mnenj in bi nam šli nekateri na živce. Kaj so v tem primeru storili v prvi Cerkvi? Zbrali so se skupaj, molili, se posvetovali ter iskali skupne rešitve. Morda pa bi bil eden od stranskih učinkov takega bratskega in sestrskega pomenkovanja v župniji tudi ta, da se (vsaj) znotraj nje ne bi več obkladali z oznakami, kot so tečen duhovnik in zahtevni verniki, modernisti in tradicionalisti, ločeni in oženjeni, ljubitelji orgel in ljubitelji kitar, navdušenci nad glasno in navdušenci nad tiho molitvijo pred Najsvetejšim.

In kar je najpomembnejše: če se gradi na temelju, na evharistiji in na ljubezni do bližnjega, bo to Kristusova Cerkev tudi v tem tretjem tisočletju, kjer kot pravi papež Frančišek, »ne živimo samo dobe sprememb, ampak kar spremembo dobe.«

(Povzeto in prirejeno po: Darja Šneberger Brežnik | Uvodnik- Družina št. 8/20)

natisni Briški ter

Pastirsko pismo za postni čas 1. del

Pastirsko pismo za postni čas 2. del


Oznanila:

 • Pepelnica in začetek postnega časa bo v sredo, 26. februarja. Pripravimo se na čas milosti, da ovrednotimo bogastvo priložnosti, ki nam jo Gospod ponuja. Blagoslovljen in milosten postni čas vsem, da bo nad vse, kar živimo in smo, posijala vstajenjska velikonočna svetloba.
 • Post: Postna postava nam predstavlja iztočnico, kjer bomo začeli. Strogi post je na pepelnično sredo in na veliki petek: le enkrat na dan se do sitega najemo, zdržimo se mesnih jedi. Strogi post veže od izpolnjenega 18. do začetka 60. leta. Samo zdržek od mesnih jedi velja vse petke v letu. Zunaj postnega časa smemo zdržek od mesnih jedi zamenjati s kakim drugim dobrim delom pokore ali ljubezni do bližnjega. Zdržek od mesnih jedi veže vernike od izpolnjenega 14. leta naprej.
 • Postni čas »pri nas doma«: Doma križ postavimo na vidno/častno mesto (stena, miza,…) in zraven položimo trnjevo vejico ali majhen vijola prtiček ter svečo/sveče, kot vidno znamenje, da smo vstopili v postni čas. Zvečer (petek, nedelja,…), ko se zbere vsa družina prižgemo svečo/sveče, nato oče/mama prebere odlomek evangelija tistega dne (najdeš na hozana.si ali v molitveniku Magnificat ali v Svetem pismu). Ostanemo kakšen trenutek v tišini. Oče/mama na koncu reče: »Molimo te, Kristus, in te hvalimo«. Vsi odgovorimo: »Ker si s svojim križem svet odrešil«. Na koncu starši pokrižajo otroka/e z blagoslovljeno vodo, nato pokrižamo še drug drugega in ugasnemo svečo/sveče.
 • Katehumenat: v soboto, 29. februarja ob 17.30 se v Novi Gorici začne nov ciklus katehumenata - priprava odraslih na prejem zakramentov krsta, obhajila in birme. Pred tem se je potrebno zglasiti pri domačem župniku.
 • V mesecu marcu  bo izbor članov v ŽPS za naslednjih pet let. Hvaležni smo vsem dosedanjim članom. Gotovo bodo v novem svetu tudi še naprej sodelovali nekateri dosedanji člani, predvsem tisti, ki so odgovorni za razne službe in skupine v župniji, obenem pa se poleg starih veselimo še novih članov. To je znamenje pripadnosti in odgovornosti, ki vabi vse k sodelovanju v skupno dobro naših skupnosti

Oznanila župnije Biljana

 • Biljana: Na prihodnjo prvo nedeljo v mesecu marcu ste povabljeni, da po svojih zmožnostih prispevate v dar nekaj več, za popravilo zvonjenja. Bog povrni.
 • Srečanja za starše veroučencev, od predšolskih do 7. razreda, bodo v tem tednu ob dnevih in urah, ko imajo otroci verouk. Lepo vabljeni.
 • Na pepelnično sredo, 26. februarja lepo vabljeni iz vseh naših podružničnih občestev k začetku posta v Biljano (češčenje SRT, sv. maša ter obred pepeljenja), ki nas vabi k spreobrnjenju.  
 • Pri bogoslužju: v postnem času od pepelnice do velikega četrtka odpadejo vzkliki aleluja; molitev ali petje slave. Bogoslužni prostor je brez okrasja. Lahko so postni simboli brez rož in zelenja (kamni, trnje, robida, osat, simboli).
 • Srečanje zakonske skupine v četrtek, 27. februarja ob 20.30.
 • Križev pot: Tudi v letošnjem postnem času ste vsak petek lepo vabljeni k pobožnosti križevega pota v svojo domačo cerkev ob uri, ki si jo sami izberete.
 • Zakaj zvoni ob petkih ob treh popoldan z velikim zvonom? Praška sinoda (l. 1386), salzburška sinoda (l. 1418) in papež Benedikt XIV (l. 1740) so predpisali, da se v vseh župnijskih cerkvah zvoni vsak petek ob tretji uri popoldne v spomin Jezusovega trpljenja in smrti na križu na Veliki petek. Povabljeni smo k molitvi.  
 • Otroški pevski zbor v Biljani: Pevske vaje so vsako nedeljo eno uro pred sv. mašo ob 10. uri v Briškem domu. Nanje so lepo vabljeni vsi otroci, od 1. razreda dalje. Pri sv. maši bodo peli na 2. postno nedeljo, 8. marca. Starši spodbudite svoje otroke k sodelovanju. Radi se pridružimo.
 • Na oglasni deski v cerkvi je zapisnik 2. seje ŽPS v tem pastoralnem letu

Oznanila podružnice Medana

 • S pepelnično sredo, bomo vstopili v postni čas. Tudi letos smo povabljeni, naj se  velikodušno, večkrat, vključimo s svojim prispevkom med dobrotnike sklada »Krožnik za lačne« v podporo našim redovnicam in redovnikom, ki delijo hrano lačnim, med katerimi so tudi družine. K temu daru bomo priložili adventne in božične darove zbrane v vabilu »Otroci za otroke«. Vsem dobrotnicam in dobrotnikom naj Bog povrne!


Maše

 


Ne vrtimo se okoli lastne popolnosti,
odpravimo se na pot ljubezni
do bližnjega in zaživimo v odnosih,
polnih zdrave skrbi za drugega.

(papež Frančišek)