KAJ JE DOBRO VEDETI O SVETEM KRSTU III.

OBRED SVETEGA KRSTA
Pri krstnem obredu krščenec najprej izrazi svojo željo, da bo krščen, in namen, ki ga vodi k temu. Pri krstu otrok to željo in namen v imenu krščenca izrazijo starši in botri.
KRIŽ
je znamenje, da smo kristjani, ki verujemo v Kristusa. Je preprosto in zgovorno znamenje za Kristusa Boga in človeka. Otroka pokrižamo že pri sprejemu pri cerkvenih vratih. Križ ga bo spremljal na vseh poteh njegovega življenja.
IME
Samo človek, ki je simbolično bitje, ima ime. To je hkrati znamenje njegove enkratnosti in neponovljivosti. Odločilno pri krstu je to, da me Bog po imenu pokliče v občestvo odrešenih.
MAZILJENJE S KRSTNIM OLJEM
podeli krščencu  moč za življenje po Božjih zapovedih in s tem Božjo milost v premagovanju zla in skušnjav.
VODA
je znamenje življenja. V zgodovini Božjega odrešenja je voda stalno navzoča: pri vesoljnem potopu, pri prehodu skozi rdeče morje, kot skala, ki daje vodo v puščavi,…in  s tem postane simbol, znamenje in klic k življenju, prečiščenju, gradnji duhovnega življenja.

 (Občestvo , starši in krst otroka, Koper 1995)

 

 

 

 

 

3. NEDELJA MED LETOM