"Kjer sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi"

(Mt 18, 20)